Dövényi Zoltán

Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutatóintézet
Cím: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Tel.: 309-2629, Fax: 309-2684
E-mail: dovenyiz@helka.iif.hu

1955-1963 általános iskola Nemesdéden
1963-1967 gimnáziumi tanulmányok Csurgón
1968-1973 egyetemi tanulmányok a Kossuth Lajos Tudományegyetemen Debrecenben
1973 okleveles történelem-földrajz szakos középiskolai tanári diploma megszerzése
1973-1984 tudományos munkatárs az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet Alföldi Csoportjánál Békéscsabán
1974 egyetemi doktori fokozat megszerzése a József Attila Tudományegyetemen Szegeden
1979-1983 levelező aspirantúra a Martin Luther Egyetemen Halle-ban (Német Demokratikus Köztársaság)
1984 kandidátusi fokozat megszerzése Halle-ban a "Kisvárosok helye és szerepe az NDK és Magyarország településhálózatában, különös tekintettel az agrárterületek mezővárosaira" c. disszertációval
1984- az MTA Földrajztudományi Kutatóintézetének munkatársa Budapesten
1988-1989 Humboldt-ösztöndíj a Ludwig-Maximillian Egyetemen Münchenben
1991-1996 a Gazdaság- és Társadalomföldrajzi Osztály vezetője az Intézetben, ezzel pár-huzamosan címzetes egyetemi docens a Janus Pannonius Tudományegyetemen Pécsett
1993 DAAD-ösztöndíj a Ruprecht-Karl Egyetem Földrajzi Intézetében Heidelbergben
1995 habilitáció a Janus Pannonius Tudományegyetemen Pécsett
1996 Humboldt-ösztöndíj a Lipcsei Földrajzi Intézetben
1997 - igazgatóhelyettes az Intézetben
- tagság három akadémiai bizottságban (társadalomföldrajz, demográfia, településtudomány)
- az "Europa Regional" (Lipcse) szerkesztőbizottsági tagja
1999- egyetemi tanár a Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézetében
2000- az Institut für Länderkunde (Lipcse) Tudományos Tanácsának tagja
2002- - az Europa Regional társszerkesztője (Lipcse)
- Debreceni Egyetem Természettudományi Kar Habilitációs Bizottságának tagja
2003 az MTA doktori fokozat megszerzése
2004- - PTE Földrajzi Intézetének tudományos igazgatóhelyettese
- PTE TTK Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja
2006- PTE Földrajzi Intézetének igazgatója

Főbb kutatási területek:
Munkaerőpiac és foglalkoztatottság, nemzetközi vándorlás, transzformációs folyamatok Magyarországon, határtérségek és határok, urbanizáció