Juhász Judit

Képzettség:
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem:
    Közgazdász (elméleti gazdaságpolitikai szak)
    Egyetemi doktor (szociológia)

Nyelvtudás:
angol, német, orosz


Szakmai tevékenység, tapasztalatok:
Empirikus kutatások a jövedelemelosztás, ártámogatások, regionális tervezés, helyi társadalom témakörökben. Közvélemény-kutatás. Kutatások, szociológiai felvételek a helyi társadalom, környezetvédelem és egészségvédelem témakörben.
Az utóbbi években elsősorban a nemzetközi migrációval kapcsolatos statisztikai adatfelvételek és szociológiai kutatás. A magyarországi statisztikai adatfelvételi rendszer megalapozása a nemzetközi migráció témakörében; az adatgyűjtés módszertanának kidolgozása, a területhez tartozó adatgyűjtést koordináló munkacsoport vezetése.
A közép- és kelet-európai és magyarországi nemzetközi migrációs folyamatok szociális hátterének és következményeinek elemzése.
15 éves tapasztalat különféle nemzetközi együttműködésekben: előadó és moderátor nemzetközi konferenciákon, szerző és konzultáns különböző nemzetközi szervezetekben (ENSZ, Európa Tanács, Nemzetközi Migrációs Szervezet, Európai Unió). Az ENSZ és az Európai Unió Statisztikai Hivatala (EUROSTAT) nemzetközi migráció statisztikájára vonatkozó ajánlásait kidolgozó szakértői csoport tagja.
Közép-kelet-európai országok kutatási együttműködésének menedzselése a nemzetközi migráció területén (1994, 1997-99, 2003-2005 a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO), és a Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) megbízásából).
Országos és nemzetközi szervezetek által szervezett survey típusú kutatások szervezésében és koordinálásában szerzett tapasztalatok.

Publikációk:
  Középpontban a prostituáltak alapvető jogai
Háttérkutatás az oktatási programhoz és jogsegélyszolgálathoz
  Migráció és feketemunka Európában (MIGIWE)
Kutatási jelentés az OFA számára. 2006.
  Forced Labour and Trafficking into Labour Exploitation in Hungary
(Emberkereskedelem, külföldiek kényszerű munkavégzése és kizsákmányolása Magyarországon)

Kutatási jelentés az ILO számára. 2005.
  Lehetőségek, korlátok és eredmények az illegális migráció mérésében
Előadás a Francia Nyelvű Demográfusok Nemzetközi Szövetségének (AIDELF) kongresszusára. Budapest, 2004.
  A nemzetközi vándorlás fogalmi rendszere, statisztikai módszertana, a statisztikai megfigyelés problémái
(Gárdos-Juhász-Sárosi-Hárs) KSH, Budapest, 2004.
  Hungary: Transit Country Between East and West (Magyarország: tranzitország Kelet és Nyugat között)
Migration Information Source, 2003.
  Comparing national data-sources in the field of migration and integration (COMPSTAT)
(Online európai meta-adatbázis a migrációval kapcsolatos adatokról)
  Human trafficking through Hungary (Embercsempészet Magyarországon)
(In: Migrant trafficking and human smuggling in Europe. Laczko, Thompson szerk.) IOM, 2000.
  A Magyarországot érintő migráció
Európai tükör, Műhelytanulmányok/61. Miniszterelnöki Hivatal, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1999.
  A nemzetközi vándorlás fogalmai és mérése
Európai tükör, Műhelytanulmányok/61. Miniszterelnöki Hivatal, Integrációs Stratégiai Munkacsoport, Budapest, 1999.
  Illegal labour migration and employment in Hungary (Illegális munkaerővándorlás és foglalkoztatás Magyarországon)
ILO International Migration Papers 30. ILO, Genf, 1999.
  Recent trends in international migration (A nemzetközi vándorlás legújabb trendjei)
SOPEMI Report for Hungary. OECD, 2000 (summary in: Trends in international migration. OECD SOPEMI 2000 edition). OECD, 2001.
  The statistical Characteristics of Migration (A migráció statisztikai jellegzetességei)
(In: From Improvisation toward Awareness? Contemporary Migration Politics in Hungary. Fullerton, Sík, Tóth szerk.) MTA, Budapest, 1997.
  A lakosság egészségi állapota, 1994
(Józan-Gárdos-Juhász) KSH, Budapest, 1996.
  Statisztikai adatok és következtetések a dohányzásról
Szakmai tanulmánykötet a dohányzással kapcsolatos kormányzati intézkedések megalapozásához. NEVI, Budapest, 1996.
  Migration in Hungary (Migráció Magyarországon)
(In: International migration in Central and Eastern Europe. T. Frejka szerk.) UN, 1996.
  Recent International Migration Trends in Hungary. Social and Geographical aspects
(A nemzetközi vándorlás magyarországi alakulása. Társadalmi és földrajzi vonatkozások) (Társszerző: Dövényi Z.)
(In: Central Europe after the fall of the Iron Curtain. V.Rey, F.Carter és P.Jordan szerk.) Wiener Osteuropa Studien/4, Peter Lang, 1996.
  Életmódbeli jellemzők a Dél-dunántúlon (Juhász-Gárdos)
(In: Pannon Almanach, Szerk. Dr.Füzessy Zsuzsanna, Kovács Judit, Pálpayné-Dan Ildikó) Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács, Pécs, 1996.
  International Migration in Hungary (Nemzetközi vándorlás Magyarországon)
Innovation Vol.8, No2, 1995.
  A Magyarországot érintő nemzetközi vándorlás
Demográfia, 1994/1.
  A nemzetközi vándormozgalom statisztikai megfigyelésének problémái
Statisztikai szemle, 1994/2.
  Transit migration in Hungary (A Magyarországot érintő tranzit migráció)
IOM, Budapest, 1994.
  Environmental conflict and political change: public perception on low-level radioactive waste management in Hungary
(Környezeti konfliktusok és rendszerváltás: A kis aktivitású radioaktív hulladékok elhelyezésének lakossági fogadtatása)
(In: Environment and democratic transition. A.Vari, P.Tamas szerk.) Cluwer, Cambridge, 1993.
  Ökologische Konflikte in der transformation Ungarn
(In: Modernisierung nach dem Sozialismus. S. Nissen szerk.) Metropolis Verlag, Marburg, 1992.
  The role of Budapest in the Central-East European region. New ideas and contradictions (A case study)
(In: The Role of Cities in Central Europe in the Process of Reconstruction) ICCR, Bécs, 1992.
  Rendszerváltó környezetvédelem?
Jel-kép, 1991/3-4; MKI, Budapest.
  Szempontok a környezeti nevelési stratégia kialakításához
(In: Hosszútávú környezetvédelmi stratégia) MTA-KTM, Budapest, 1991.
  Veszélyeshulladék-kezelő létesítmények lakossági fogadtatása
MKI, Budapest, 1990.
  Centralisation and its social impact on small settlements
Paper presented on the XIII. Congress of the European society for Rural Sociology. Braga, 1986.
  A helyi társadalom feltételrendszerének elemei Somogy megye aprófalvaiban és külterületein
(In: Helyi társadalom/II. Régiók-kistájak) Budapest, 1984.
  Impact of the consumer price system on the income and consumption patterns in Hungary (Fogyasztói árrendszerünk hatása a jövedelem- és fogyasztási struktúránkra)
Acta Oeconomica, 1979/1-2.