dr. Szakáts Mara

Képzettség:
Babes-Bolyai Tudományegyetem:
    Filozófus (1974)
Eötvös Loránd Tudományegyetem:
    Egyetemi doktor (szociológia és szociálpszichológia, 1996)

Nyelvtudás:
román, német

Szakmai tevékenység:
5 év újságírás (Brassó, Nagyvárad) szakterület: ifjúság, belpolitika, kultúra
1 év népművelés (Szalonta)
15 év könyvtárosság és bibliográfusság (Nagyvárad)
Ezalatt folyamatosan publikációk országos lapokban : Új Élet (Marosvásárhely); Művelődés (Bukarest)

Munkahely:
Partiumi Keresztény Egyetem, Szociológia Tanszék, Nagyvárad

Kutatási terület:
migráció, kisebbségi problémák, diszkrimináció

Publikációk:
  Erdélyiek fehéren-feketén
Erdélyi Napló, IX. évfolyam, 33. szám. Nagyvárad, 1999.
  Az Erdélyből áttelepült magyarok otthonképe
(In: Táborlakók, diaszpórák, politikák. Szerk.: Sik-Tóth) MTA PTI, Budapest, 1996. pp.91-118.
  Az Erdélyből áttelepültek identitáskeresései, az erdélyi identitás
(In: Jel-Kép) Budapest, 1996.4. pp.69-87.
  A Magyarországra áttelepült erdélyiek szerepkészletei
(In: Magyar szemle 5.) Budapest, 1996. pp.502-510.
  Az áttelepült erdélyiek viszonya Romániához és a régi otthonhoz
(In: Társadalomkutatás) Budapest, 1996.1-2. pp.87-100.
  Az Erdélyből áttelepült magyarok társadalmi integrációja
(In: Társadalmi szemle 50.) Budapest, 1995.5. pp.69-79.
  A fiatalok és a vallás
(In: Művelődés) Bukarest, 1991 11-12. szám. pp.16-17.
  Tineretul si televiziune (idealuri si idoli)
(In: Biblioteca) Bucuresti, 1990.