Jogszabályok

 

Számos jogszabályt hoztak a külföldiek belépésének, tartózkodásának és kiutasításának szabályozására. 1989 óta törvények születtek az állampolgárságról, a külföldiek beutazásáról, tartózkodásáról, letelepedéséről, a menekültügyről.
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezését és feltételeit külön jogszabályok rögzítik.

Állampolgárság:

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

Idegenrendészet, menekültügy:

2001. évi XXXIX. törvény a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról
1997. évi CXXXIX. törvény a menedékjogról
172/2001. (IX. 26) Kormányrendelet a menekültügyi eljárás részletes szabályairól és a menedékesek okmányairól
35/2001. (XII. 22.) BM-KüM együttes rendelet a külföldiek beutazásával és tartózkodásával kapcsolatos eljárások díjáról

Munkavégzés:

8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről
1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről
1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról
93/2004. (VI. 27) Kormányrendelet a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozását követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól

Oktatás:

1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról
2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról
1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről
2001. évi CI. törvény a felnőttképzésről
2001. évi C. törvény a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről