Külföldiek munkavállalása Magyarországon

 

A hatályos jogszabályok értelmében külföldi Magyarországon - a jogszabályban meghatározott kivétellel - csak engedély birtokában vállalhat munkát. A 2004-ben csatlakozott tagállamok állampolgárainak nem kell munkavállalási engedély a munkavállaláshoz. A régi tagállamok azonban - Svédország, Írország és az Egyesült Királyság kivételével - derogációt kértek a munkavállalásra. A viszonosság elve alapján ezen országok állampolgárainak munkavállalási engedély kell a magyarországi munkavállaláshoz. A korlátozásokat 2006-ban felülvizsgálták, ezt követően Spanyolország, Portugália, Görögország, Izland, Olaszország és Finnország is feloldotta a munkaerő-piaci korlátozásokat.*

Az előbb említett EU tagországok és néhány speciális eset** kivételével a munkavállaláshoz engedély szükséges. A munkavállalási engedély feltételei szigorúak, és a kibocsátás hosszú és bonyolult folyamattal jár.

Továbbra is csak munkavállalási engedéllyel vállalhatnak munkát a 2007-ben csatlakozott Románia és Bulgária állampolgárai. Magyarország fokozatosan nyitja meg munkaerőpiacát a román és a bolgár munkavállalók előtt. 2007. január 1-től 219 szakmában könnyítik a munkavállalást, a munkavállalási engedélyeket a munkaerőpiaci helyzet vizsgálata nélkül automatikusan kiadják. A szakmák listája az az ÁFSZ honlapján megtekinthető.

A szabályok szerint a munkáltató kötelessége a munkavállalási engedély igénylése, és az ezzel járó költségek fedezése. A kérelmet a megyei munkaügyi központhoz kell benyújtani, abban a megyében, ahol a külföldit foglalkoztatni akarják. A munkaadónak először is munkaerőigényt kell benyújtania az adott munkára. Amennyiben hazai (vagy EU, EGT) munkavállalót nem tudnak 30 napon belül kiközvetíteni, akkor benyújtható a munkavállalási engedély iránti kérelem. Az elbírálás határideje további 30 nap.

A kérvényhez a következők szükségesek:
      - egészségügyi bizonyítvány;
      - útlevél (vagy másolat);
      - a munkáltató működési jogosultságát megalapozó okiratok (alapító okirat, cégbírósági bejegyzés) másolata;
      - iskolai végzettség igazolása (hiteles fordítás).

A munkavállalási engedély kibocsátása után:
      - a munkavállaló országában a magyar konzulátuson munkavállalási vízum beszerzése;
      - magyarországi szállás igazolása (lakáskölcsön-szerződés másolata, vagy meghívólevél).

A munkavállalási engedély érvényessége legfeljebb 1 év, és egy foglalkoztatóhoz és munkakörhöz kötődik. Azonos munkáltatónál sem végezhető munka más településen, mint ahova az engedély szól.

2005. augusztusától némileg olcsóbbá és egyszerűbbé vált az engedélyeztetés folyamata a mezőgazdasági szezonális munkavégzés területén, az Alkalmi Munkavállalói (AM) könyv bevezetésével.


* Nem szabadította fel a munkaerőpiacát, de könnyítést alkalmaz a munkavállalási engedélyek beszerzésénél Dánia, Norvégia, Franciaország, Luxemburg és Belgium. Ezeken a helyeken a munkavállalási engedélyt a munkaerő-piaci helyzet vizsgálata nélkül adják ki, nem nézik tehát, hogy az adott munkára van-e megfelelő hazai (vagy EU-beli) munkaerő (forrás: www.afsz.hu). Az ezekből az országokból érkező munkavállalók engedéllyel, de a viszonosság alapján hasonlóan könnyített feltételekkel vállalhatnak munkát Magyarországon.
** Így nem kell engedély a menekültként vagy menedékesként elismert, továbbá bevándorlási engedéllyel vagy letelepedési engedéllyel rendelkező külföldieknek.


Szükséges nyomtatványok:

      - Munkaerőigény bejelentőlap
      - Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem
      - Egyéni munkavállalási engedély iránti kérelem a vonatkozó Rendelet 6.§ alapján, illetve az EU és EGT tagállamok állampolgárai részére


Hasznos linkek

Külföldiek munkavállalása Magyarországon (ÁFSZ)