Cím Migráció és feketemunka Európában (MIGIWE)
Közreműködő intézmények International Centre for Migration Policy Development, Bécs (koordinátor)
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest
Károly Egyetem, Prága
Finanszírozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
Kutatás ideje 2005 - 2007
Kutatásvezető Juhász Judit
Kutatók Csikvári Judit, Makara Péter, Szaitz Mariann, Tóth Balázs
Leírás A külföldiek illegális/szabálytalan foglalkoztatása nagy figyelmet kapott a politikában, a mindennapokban és a médiában, a jelenségkör méreteiről, gazdasági hatásairól, a résztvevők összetételéről azonban nincsenek konzisztens ismeretek; különböző, egymásnak gyakran ellentmondó adatok és elemzések láttak napvilágot.
Az illegális foglalkoztatás nem kellően felmért, de minden jel szerint elterjedt mivolta és a migránsokra, illetve a befogadó társadalmakra gyakorolt potenciális társadalmi, gazdasági, politikai hatásai miatt az empirikus és elméleti elemzések hiánya akadályozza a megfelelő stratégia kialakítását, a szükséges intézkedések meghozatalát.
A kutatás célja e hiány pótlása, a migráció és illegális munkavégzés okainak, szerkezetének és dinamikájának jobb megismerése.
A kutatás alapján a külföldiek szabálytalan munkavégzéséről kibontakozó kép rendkívül heterogén, a származási ország, etnikum, társadalmi-demográfiai összetétel, s a végzett munka szerint is.
A magyarországi feketemunka meghatározó jellegzetessége a környező országok magyar népességének, illetve a magyarlakta régiókból jövők jelentős aránya. A küldő országok és Magyarország között a társadalmi és kulturális távolság nem áthidalhatatlanul nagy, összeköti a történelem, a közelmúlt államszocialista élménye, a fejlettség és fejletlenség köztes állapota, a kiélezett egyenlőtlenségek, a tömeges szegénység. Ez megkönnyíti az adaptációt, csökkenti a szegregációt és esélyt ad a toleranciára. A földrajzi közelség módot ad gyakori hazalátogatásra, szezonális munkavállalásra, ingázásra.
A külföldiek szabálytalan munkavégzése mindazonáltal nem elsősorban migrációs kérdés. A meghatározó a magyar gazdaság és munkaerőpiac működése. A külföldi feketemunkát az tartja fenn, hogy a magyar munkaerőpiacon az adott költségszinten valós kereslet és kínálat létezik.
Az illegális munka negatív következményeivel szemben az egyik út a jogrendszer rugalmasabbá tétele, a fehérítést elősegítő differenciált kivételek beépítése, a döntési jogosítványok helyi szintre vitele, az ügyintézés kapacitásának és hatékonyságának javítása. A másik lehetőség a meglévő jogszabályok hatékonyabb alkalmazása. A szankciók révén történő jogérvényesítés elengedhetetlen, de önmagában korlátozott hatékonyságú.
Kutatási jelentés Migráció és feketemunka Európában