Cím Migráció és feketemunka Európában II. (MIGIWE II.)
Közreműködő intézmények International Centre for Migration Policy Development, Bécs (koordinátor)
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest
Károly Egyetem, Prága
Finanszírozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
Kutatás ideje 2005 - 2007
Kutatásvezető Juhász Judit
Kutatók Szaitz Mariann, Tóth Balázs
Leírás Kutatásunkban egy kérdőív segítségével felmértük a külföldiek magyarországi szabálytalan munkavállalásával hivatásszerűen foglalkozó szakmai csoportok véleményét a kérdéskörről.
A szakértők többnyire egyetértenek abban, hogy az alapvető problémát nem a külföldiek fekete foglalkoztatása, hanem általában a fekete munka jelenti. Ennek legfőbb forrása az adó- és bérterhek nagysága. E mellett a feketemunka általános elfogadottságának, a belső mobilitás gyengeségének és az engedélyezés nehézségeinek tulajdonítanak nagy szerepet.
A szakértők szerint a külföldi feketemunkások kb. 60%-a magyar nemzetiségű. Csaknem 90%-uk a szomszédos országokból érkezik.
A feketemunka arányát a gazdaság egészében 25-30% körülire becsülik, a külföldiekét pedig az összes feketemunka 15-20%-ára. A feketén dolgozó külföldiek számáról nagy mértékben szóródtak a vélemények, a válaszadók 30%-a 20.000-nél kevesebbre, 30%-uk pedig 100.000-nél többre becsülte.
Az elmúlt 15 évet a külföldiek feketemunkájának mérséklődő növekedése jellemezte, az EU csatlakozás óta pedig inkább szinten maradás.
A szakértők nem értenek egyet azzal, hogy a külföldiek elveszik a hazaiak elől a munkát és nem jellemző az a vélemény se, miszerint az EU legújabb bővítése, a munkavállalási korlátozások megszüntetése jelentős mértékű külföldi munkaerőt "szabadítana rá" a magyar gazdaságra.
A külföldiek fekete foglalkoztatása leküzdéséhez elsősorban a legális foglalkoztatás terheinek csökkentését tartják szükségesnek, bár kevéssé megvalósíthatónak a válaszadók.
Az EU szerepét a munkaerő-piaci és migrációs folyamatokban meghatározónak tekintik. Kiemelkedően szükségesnek tartják az EU-n belüli szabad munkavállalás megvalósítását, egységes európai migrációs koncepció kidolgozását, az érdekelt szervek európai szintű együttműködését és a külföldi szakképesítések elismerését.
A szakértők véleményét nem a partikuláris látásmód jellemzi, sokkal inkább az európai léptékben való gondolkodás. Hiányoznak a válaszokból a szélsőséges, idegenellenes, kirekesztő nézetek. A kutatási eredmények azt jelzik, hogy adottak az alapok széleskörű szakmapolitikai konszenzus kialakítására a külföldiek illegális munkavállalása tekintetében.
Kutatási jelentés Migráció és feketemunka Európában II.