Cím Összehasolító kutatások segítése a migráció és integráció területén (PROMINSTAT)
Közreműködő intézmények International Centre for Migration Policy Development, Bécs (koordinátor)
European Forum for Migration and Population Studies (EFMS), Bamberg
Swiss Forum for Migration Studies, Neuchâtel
Université Catolique de Louvain, Louvain
MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest
Universiteit van Amsterdam, Amsterdam
Statistics Norway, Oslo
Dipartimento di studi geoeconomici, statistice, storici per l’analisi regionale, Róma
Universidad Complutense Madrid/Instituto Universitario de Investigacion Ortega y Gasset, Madrid
School of International Migration and Ethnic Relations (IMER), Malmö University, Malmö
Univerzita Karlova v Praze, Prága
Institut National des Etudes Démographiques (INED), Párizs
University of Bristol, School for Policy Studies, Bristol
Centro de Estudos Geográficos da Universidade de Lisboa, Lisszabon
International Organization for Migration, Genf
Danmarks Statistik, Koppenhága
Siirtolaisuusinstituutti säätiö, Turku
National Statistics Office, Valetta
Finanszírozó Európai Unió (6. Keretprogram)
Kutatás ideje 2007 - 2010
Kutatásvezető Juhász Judit
Kutatók Dövényi Zoltán, Makara Péter, Csatári Ferenc, Libertényi Ágnes, Bezdán Györgyi, Tóth Balázs
Leírás Az Amszterdami Szerződésnek és az EU növekvő hatáskörének köszönhetően a migráció, az integráció, a diszkrimináció-ellenesség és a menekültjog területén, a témakörben egyre növekvő igény tapasztalható az összehasonlítható adatok iránt. A társadalomtudósok ugyanakkor jóval szélesebb körben végzik összehasonlító kutatásaikat; ezek jócskán túlmennek a politikusok közvetlen igényein, komplexebb adatokat követelnek, valamint mélyebb tudást azokról az adatbázisokról, melyek az összehasonlító kutatások céljainak megfelelnek.

A PROMINSTAT három fő célkitűzése
  1. A kutatás egyik fő célja a migrációs folyamatok tanulmányozása szempontjából releváns adatbázisok összegyűjtése, leírása és többszintű, kereshető online adatbázisba rendezése.
  2. Ezen túl a projekt szisztematikus elemzését adja a nemzeti adatgyűjtési rendszereknek 27 országban.
  3. Végül a PROMINSTAT részletes elemzést ad a statisztikai adatok elérhetőségéről, összevethetőségéről, felhasználhatóságáról, valamint két átfogó tanulmányt készít az integrációról és a diszkriminációról. E tanulmányok fő problematikája az lesz, milyen kérdések tanulmányozhatók egyáltalán, milyen állítások tehetők a rendelkezésre álló adatok alapján, és milyen (adatgyűjtési) rések maradnak.
(Részletes leírás)
Projekt honlapja www.prominstat.eu