Cím Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében
Kutatási összefoglaló Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében
Finanszírozó Országos Foglalkoztatási Közalapítvány (OFA)
Kutatás ideje 2008 - 2009
Kutatásvezető Juhász Ágnes
Kutatók Juhász Judit, Borbély-Pecze Tibor Bors, Libertényi Ágnes Eszter, Bezdán Györgyi, Tóth Balázs
Leírás Egy-egy szakmán belül a munkanélküliség mellett Magyarországon munkaerőhiány is van.
Az azonos szakmában egyszerre jelenlevő munkaerő-kereslet és kínálat - bár bizonyos szintje természetes és elkerülhetetlen - vitathatatlanul munkaerő-piaci feszültségeket és veszteségeket okoz.
A kutatás célja a jelenségkört meghatározó általános és szakmaspecifikus okok feltárása, és annak meghatározása, hogy mely területeken, szakmákban jelentkeznek a strukturális problémák.
Kiemelten foglalkoztunk azzal, mennyire függ a képzés különböző összetevőitől a munkanélküliség és munkaerőhiány egyidejűségének paradoxonja, illetve hogy ez oktatáspolitikai eszközökkel mennyire kezelhető.
Vizsgálatunk fontos megállapítása, hogy - az általános vélekedéssel ellentétben - a jelenség oka nem elsősorban az, hogy az adott területen elhelyezkedni kívánók kompetenciái nem felelnek meg a munkaadók elvárásainak.
A rendelkezésre álló adatok, elemzések áttekintése azt igazolja, hogy a jelenség egy része látszólagos, a számbavétel módszertani problémáiból, az adatok hibás értelmezéséből fakad. Különösen félrevezető lehet a pályaelhagyás figyelmen kívül hagyása. A számbavételi hibák azt eredményezik, hogy a szakmai, szakpolitikai köztudatban a jelenség valós súlyát meghaladó becslések jellemzőek.
A pályaelhagyást, illetve az elhelyezkedési problémákat a szakképzésnél nagyobb mértékben befolyásolja a gazdasági/társadalmi környezet: a szakmák presztízse, a kereseti lehetőségek, a munkakörülmények, a legális elhelyezkedés nehézségei, a területi egyenlőtlenségek. Nem elhanyagolható szerepet játszanak az egyéni életúttal, családdal, egészséggel összefüggő gondok, valamint a munkaerő immobilitása.
Az egyidejű hiány és többlet emellett az információs csatornák nem megfelelő működését is jelzi.
Kutatásunk alapfeladata annak mérlegelése, mennyire függ a képzés különböző összetevőitől a munkanélküliség és munkaerőhiány egyidejűségének paradoxonja, illetve hogy ez oktatáspolitikai eszközökkel mennyire kezelhető.
Az életút szemléletű pályaorientáció, a kulcskompetenciák, a szakmaválasztás, a gyakorlati oktatás azok a kérdések, amelyek a vizsgált jelenség alakulásában a képzés oldaláról a leginkább fontosak.
A hagyományos szakképzettségekben való gondolkodás túl merev és statikus a mai világban. A hiány-szakképesítések meghatározása helyett a kívánatos kompetenciák előrejelzése a jövő útja.
A foglalkoztatást elősegítő képzéseknél a források megfelelő hasznosulásához megfelelő szolgáltatásokra, komplex, egyénre szabott programokra van szükség.
Kutatási jelentés Munkaerőhiány és kínálati többlet azonos szakképesítéssel rendelkezők körében
Mellékletek
Mellékletek (pdf)
Szakértő bizottsági vélemény (pdf)