Tanulás külföldön

 

      Általános tudnivalók
      Képesítések elismertetése, megfeleltetések
      Ösztöndíjak, támogatások, európai programok
      Tanulási lehetőségek az Európai Unióban - a Ploteus rendszer
      Nyelvtanulás külföldön
      Hasznos linkek

Általános tudnivalók

Ugyan az Európai Unióhoz való csatlakozással sok tekintetben egyszerűbbé vált a külföldön való tanulás, de még így is körültekintőnek és megfontoltnak kell lenni mind a képzés, mind az ország kiválasztásában. A külföldi tanulmányok, külföldi iskolai évek akkor hasonlítanak majd leginkább az elképzelthez (és megálmodotthoz) ha előzetesen igyekszünk minél jobban megismerni az egyes lehetőségeket, feltételeket, előnyöket, hátrányokat.

Talán a legfontosabb, hogy jól válasszuk ki a képzési formát, helyesen döntsünk, hogy milyen fajta külföldi képzés lesz a leginkább hasznunkra. Ehhez fontos tudni, hogy az itthon megismerttől sok helyen jelentősen eltér az oktatási rendszer, másfajta iskolák működnek és másfajta bizonyítványok, végzettségek szerezhetők. Az Unió országainak oktatási rendszerei részletesen megismerhetők a Nemzeti Pályainformációs Központ országismertetőiből:
Nemzeti Pályainformációs Központ Országismertetők - Oktatási rendszer

Emellett részletes információkat szerezhetünk az egyes országok oktatási minisztériumainak honlapján is:
Külföldi oktatási minisztériumok - OM

Döntésünkben az is szerepet játszhat, hogy az egyes (európai vagy Európán kívüli) országok milyen beutazási és tartózkodási feltételeket támasztanak velünk szemben, illetve, hogy mely országok rejtenek magukban jelentős biztonsági kockázatot. Ezek az információk folyamatosan aktualizálva a Külügyminisztérium honlapján találhatók meg:
Külügyminisztérium - Utazás külföldre

Ha hosszabb időre megyünk külföldre tanulni, sajnos előfordulhat, hogy betegek leszünk, vagy kórházi ápolásra szorulunk. Ezért amennyire tudjuk érdemes megismerni az adott ország társadalombiztosítási rendszerét is:
Nemzeti Pályainformációs Központ Országismertetők - Oktatási rendszer

Az egyetemi végzettség magyarországi elismerésének szabályait az Oktatási Minisztérium honlapján, a nemzetközi szabályozást a Naric infrmációs rendszer nemzeti honlapjain lehet megtalálni.


Vissza az elejére

Képesítések elismertetése, megfeleltetések

Az Európai Unión belül elismertetés szempontjából a szakképesítéseket három csoportra bonthatjuk. Az orvos, fogorvos, állatorvos, ápolónő, gyógyszerész, szülésznő és építész, valamint az ügyvédi szakma esetében a külföldi elismerés és felhasználhatóság automatikus, azaz, ha ezen szakmák gyakorlására feljogosító képzettségünk van, akkor ezt külföldön is minden külön eljárás nélkül felhasználhatjuk.

Ezeken kívül is vannak olyan szabályozott - megfelelő végzettséghez kötött - szakmák, amelyek esetében a képesítést más tagállamban is alkalmazhatjuk, de csak egy külön kérvényezési (elismerési) procedúra után. Ennek során tanulmányainkat összevetik az adott ország képzésével, és ha lényeges eltérést találnak, akkor akár továbbképzésre, akár különbözeti vizsga tételére kötelezhetnek minket.

Vannak olyan szakmák is, amelyek esetében nem az uniós jogot alkalmazzák, hanem a honosítási eljárás az adott ország belső szabályai szerint történik.

Sok országgal született olyan megállapodás, ami a megszerzett iskolai végzettségek megfeleltetéséről rendelkezik. Ezek biztosítják, hogy az itthon megszerzett érettségit vagy egyéb iskolai végzettséget az adott országban létező hasonló szintű képesítésnek fogadják el.

2005-től működik az EuroPass rendszer. Ez közösségi szinten harmonizálva tartalmazza tulajdonosának végzettségét és a szakképzés során megszerzett kompetenciáit, ezzel megkönnyítve mind a más országban történő továbbtanulást, képzést, mind a külföldi munkavállalást.


Vissza az elejére

Ösztöndíjak, támogatások, európai programok

Amennyiben felsőfokú tanulmányainkat (vagy azok egy részét) külföldön szeretnénk elvégezni, az egyik lehetőségünk valamilyen ösztöndíj megpályázása. A kétoldalú egyezmények által biztosított államközi ösztöndíjakat, a külföldi magyar intézmények ösztöndíjait és a Magyar Állami Eötvös Ösztöndíjat a Magyar Ösztöndíj Bizottság ítéli oda. Ezek között találhatunk rövid- és hosszútávú tanulmányutakat, nyári egyetemeket, DAAD ösztöndíjat, egyes országokban teljes egyetemi alapképzést, részképzést, PhD képzést. Az aktuális ösztöndíj-lehetőségek kereshető adatbázisa a Magyar Ösztöndíj Bizottság honlapján található meg.

Másik fontos lehetőség az Erasmus Mundus program. A külföldön tanuló magyar diákok közül a legtöbben ennek a programnak a segítségével végzik tanulmányaik egy részét más országban. Mintegy 2000 európai intézmény közül választhatunk, és havi 200-500 eurós támogatást kapunk a tanulmányainkhoz. Az esetek többségében ezt az összeget még nagyságrendileg ugyanennyivel nekünk is ki kell egészíteni.

A Socrates program az Európai Unió oktatást támogató programja, amely lehetőséget nyújt az oktatásban résztvevők (diákok, hallgatók és tanárok, oktatók) számára a külföldi tapasztalatszerzésre.

A Comenius alprogram az oktatás első, érettségiig terjedő szakaszát érinti. Hangsúlyt helyeznek a multikulturális környezetben való tanulás és a hátrányos helyzetűek támogatására.

A Grundtvig alprogram a felnőtt tanulók aktív bevonásával támogatja az Európai dimenziójú felnőttoktatás kialakulását.


Vissza az elejére

Tanulási lehetőségek az Európai Unióban - a Ploteus rendszer

A Ploteus (Portal on Learning Opportunities Throughout the European Space) információs rendszer célja az Európai Unió oktatási információinak összegyűjtése, rendszerezése. Segítséget nyújt diákok, álláskeresők, munkavállalók, szülők, tanácsadók és tanárok számára ahhoz, hogy megtalálják a megfelelő információt az európai továbbtanuláshoz.

A rendszert segít választ adni arra a kérdésre, hogy Európa egy adott országában vagy régiójában mely intézményekben folyik adott témájú képzés. Kereshetünk felsőoktatási képzésekre, szakképzésre de akár általános és középiskolára is.


Vissza az elejére

Nyelvtanulás külföldön

Egy idegen nyelv tanulásához talán a legjobb lehetőség az, ha hosszabb-rövidebb ideig külföldön tanuljuk az adott nyelvet.

Ma már számos nyelviskola működik, amely rendszereses szervez külföldi programokat. Érdemes azonban odafigyelni arra, hogy az iskola külföldi partnereit milyen kritériumok alapján választja ki. Fontos lehet például, hogy az adott ország oktatási szervei vagy valamilyen nemzetközi szervezet által akkreditált intézményben folyjon a nyelvtanulás.


Vissza az elejére

Hasznos linkek

Magyar Ösztöndíj Bizottság
Europass - európai önéletrajz
kulfoldinyelvtanfolyam.lap.hu

Vissza az elejére